Enquiry for Lock and Alarm system EISCAT [OPEN]

  Procurements
Last updated: April 23, 2023
Status: 2023-04-20 Enquiry published

Procurement

Offertförfrågan för larm samt mekaniskt lås och accesskontroll

EISCAT behöver ett system för mekanisk låsning och accesskontroll som vi uteslutande själva administrerar och kontrollerar från vårt huvudkontor i Kiruna. Samtliga befintliga låsenheter behöver bytas till nya, varav de flesta skall vara kopplade till det lokala kontrollsystemet som behöver stödja loggning av händelser samt ge full kontroll av accessnycklar till de individuella låsen (koder, taggar etc). Vi behöver alltså kunna medge individuella accessrättigheter till dessa lås.
Låssystemen skall från utsidan uppfylla SSF 200 skyddsklass 3 i alla sina delar. Kraven på inbrottsskydd, kommunikation och behörig manövrering är väsentligare än kraven på snabb utrymning, så länge detta inte står i konflikt med gällande regelverk för utrymning av de fysiska lokaler vi avser att säkra. Exakt utformning med avseende på utrymning kan vara systemberoende varför detta behöver göras i samråd med leverantören.

Offertförfrågan finner du här

Svarsfrist: 22 maj 2023