Tender 6: Site preparation, Sweden-CLOSED

  EISCAT3D Tenders
Last updated: September 2, 2021 by Emma Unander

Tender 6: Site preparation, Sweden-CLOSED

Status: 3 May 2021 Contract Signed

Vald leverantör

EISCAT har ingått ett avtal med Orefields Group AB för markarbetena i Sverige. Orefields är ett lokalt företag i Kiruna. Arbetet påbörjas inom kort och ska vara klart senast i september 2021.

Förfrågan

EISCAT Scientific Association (EISCAT) förbereder byggnationen av den svenska antennstationen i Gáisenjárga (Kaiseniemi), Kiruna kommun. Denna anbudsförfrågan avser markarbetet för stationen och instängsling av området, som enligt vår plan skall vara klar under 2021.

För detaljer, se: https://eiscat.se/wp-content/uploads/2021/03/Anbud_markarbete_EISCAT_Kiruna_2021-03-17.pdf

Hela underlaget, inklusive bilagor finner du här.

Eventuella frågor gällande denna upphandling kan ställas under två veckor från den 17 mars. Frågorna och svaren kommer ni att finna i Questions and Answers.

Anbudets giltighetstid ska var tom 31 maj 2021 men vi räknar med att kunna meddela det vinnande företaget kort efter svarsfristen så att uppstart kan planeras och ske så snart som möjligt efter att snösmältningen på platsen har avtagit.

Svarsfrist: 12 april 2021, kl 12:00 CET