Updated on April 15, 2021 by Henrik Andersson

15 April 2021: Received bids are now being evaluated.
17 March 2021: We anticipate that primarily companies located in the northern parts
of the Nordic region will be interested in bidding for this work, hence the choice
of Swedish this time. In case you are interested in bidding but have difficulties 
with the language, please contact us for assistance.

Förfrågan

EISCAT Scientific Association (EISCAT) förbereder byggnationen av den svenska antennstationen i Gáisenjárga (Kaiseniemi), Kiruna kommun. Denna anbudsförfrågan avser markarbetet för stationen och instängsling av området, som enligt vår plan skall vara klar under 2021.

För detaljer, se: https://eiscat.se/wp-content/uploads/2021/03/Anbud_markarbete_EISCAT_Kiruna_2021-03-17.pdf

Hela underlaget, inklusive bilagor finner du här.

Eventuella frågor gällande denna upphandling kan ställas under två veckor från den 17 mars. Frågorna och svaren kommer ni att finna i Questions and Answers.

Anbudets giltighetstid ska var tom 31 maj 2021 men vi räknar med att kunna meddela det vinnande företaget kort efter svarsfristen så att uppstart kan planeras och ske så snart som möjligt efter att snösmältningen på platsen har avtagit.

Svarsfrist: 12 april 2021, kl 12:00 CET